บริการล้างถัง Wet Scrubber และล้างทำความสะอาดลูกมีเดีย (Media Packing)


ให้บริการล้างภายในถัง Wet Scrubber


ติดต่อเรา

ให้บริการล้างลูกมีเดีย (Media Packing)


ติดต่อเรา

ให้บริการล้างหัวสเปรย์น้ำ


ติดต่อเรา

ให้บริการล้างแผ่นอะคริลิคของช่อง Service


ติดต่อเรา

ให้บริการล้างภายในถัง Wet Scrubber


ติดต่อเรา

ให้บริการตรวจวัดปริมาณลม (Air Flow Test)
ก่อนและหลัง ล้าง Wet Scrubber


ติดต่อเรา