บริการผลิต และ ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ( Dust Collector )

ให้บริการผลิต และ ติดตั้งระบบกำจัดฝุ่น ( Dust Collector )

ติดต่อ

โทร: 091-776-8143 (นายสิงห์โต บุญสระ)


Air Flow 30, 000 CFM (Motor 75 HP)


ติดต่อเรา

Air Flow 20, 000 CFM (Motor 50 HP)


ติดต่อเรา

ให้บริการผลิต และ ติดตั้งระบบกำจัดกลิ่น (Wet Scrubber)


Air Flow 12, 000 CFM (Motor 30 HP)


ติดต่อเรา

Air Flow 15, 000 CFM (Motor 40 HP)


ติดต่อเรา