บริการผลิต ติดตั้ง และ ซ่อมบำรุง พัดลมอุตสาหกรรม Blower


ให้บริการบาล้านซ์ (Balance) ใบพัดลม


ติดต่อเรา

ให้บริการเปลี่ยนลูกปืน (Bearing) และซ่อมเพลา


ติดต่อเรา

ให้บริการเปลี่ยนสายพาน (Belt) ของพัดลม


ติดต่อเรา

ให้บริการเปลี่ยนโครงสร้าง (Housing) ของพัดลม


ติดต่อเรา

ให้บริการตรวจวัดปริมาณลม ( Air Flow Test)


ติดต่อเรา

ให้บริการตรวจวัดค่าความสั่น (Vibration Test)


ติดต่อเรา